Zerrin Picture
Zerrin
Hatice Picture
Hatice

 

The work we do this year is based on the English curriculum for Year 1 which covers: communication and literacy, mathematical development, knowledge and understanding of the world, creative development and physical development.

We follow on from last year and develop what we have learnt in terms of literacy and mathematics and are learning to work more independently by selecting our own learning resources and use English more fluently.

We aim to be able to start reading and writing by ourselves with knowledge of the Jolly Phonics program of single and double letter sounds, keywords and picture words.

We learn new techniques to explore and create art and topic work with improved knowledge of line, colour, shape, form and layout and learn to self-evaluate our own work.

İngiliz müfredatına dayalı 1 yıl içinde yaptığımız çalışmalar: iletişim ve okuryazarlık, matematiksel gelişim, bilgi ve dünya anlayışı, yaratıcılığı geliştirme ve fiziksel gelişim.

Geçen yıl öğrenilen okuma-yazma ve matematik çalışmalarını geliştirerek ve farklı öğrenme kaynakları seçerek daha bağımsız çalışmayı ve akıcı bir şekilde İngilizceyi kullanmayı öğreniyorlar.

Jolly Phonics programı ile sesleri, anahtar ve resimli kelimeleri kullanarak okuma yazmayı öğrenmeyi hedefliyoruz.

Daha geniş bilgiler ile keşfetmek ve yaratmak için yeni teknikleri öğreniyoruz ve çalışmalarımızı yorumlamayı ve değerlendirmeyi öğreniyoruz.

Aslı Picture
Aslı

I give Turkish lessons to each age group.

In the 5-6 year age group the children are learning to write and read letters, build sentences with different words and improve their maths skills.

Children are learning to work independently and build up their self confidence.

Türkçe derslerine giriyorum. 5-6 yaş grubunda harfleri okuma-yazma, kelimelerden cümleler oluşturma, matematikle ilgili çalışmalar, kavramlar, kendilerini rahat ifade edebilecek ve öz güvenlerini yükseltecek aktiviteler yapıyorum.