Theresa
Gokce
Gokçe

In Lower Secondary, we offer students CIE English First Language English classes according to their level of English, in addition to the compulsory MEB English curriculum. All teachers are engaged in providing an education in the wider sense alongside delivering the CIE curriculum in the most student-centred way (such as project work or peer assessment), according to the students’ needs as a class.

Reading at home in English

We place a huge emphasis on reading throughout the school and students are actively encouraged to read at home for pleasure, choosing books from the school library once a week.

Course materials

Among many other resources, we are currently using the Oxford International course books and workbooks in Class 5 and the Checkpoint English books and workbooks for classes 6 and 7. The materials used for Class 8 each year are selected according to the students needs.

Homework

To reinforce class work, students have CIE English homework twice a week (depending on the topic, this could be one language-related activity and one reading/writing activity). Homework is never given for the next day and is always written in students’ homework books and then checked and signed by the teacher.

Assessment

Students are actively encouraged to take responsibility for and ownership of their learning and so learn how to self- and peer assess and set achievable personal goals throughout the school. There are also externally examined Checkpoint exams for classes 5 and 8 (in April each year) and in-school CIE progress tests for classes 6 and 7. There are mock exams for all classes in December and March.

İngilizce

İngilizce derslerinde öğrenci merkezli eğitime odaklı hem ulusal hem de uluslar arası olarak tanımlanan müfredatı sunmaktayız.


 

esra
Esra

Turkish

Turkish English Text

Türkçe

Okulumuzda verilen Türkçe eğitiminde;

  • Öğrencilerimizin ana dillerini severek doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri,
  • Etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmeleri,
  • Farklı metinleri yorumlayabilmeleri,
  • Düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sözlü ve yazılı olmak üzere çeşitli anlatım tekniklerini kullanarak ifade edebilmeleri,
  • Türk ve Dünya edebiyatından çeşitli yazar ve eserleri tanıyarak ulusal kültürümüzü ve duygu birikimimizi evrensel kültür ile sentezlemeleri amaçlanmaktadır

Aynı zamanda okulumuza devam eden yabancı uyruklu öğrencilerin de Türkçe diline hakim olabilmelerini sağlamak amacıyla destekleyici çalışmalar yapılması da temel amaçlarımız arasındadır.


 

halilC
Halil
zahide
Zahide

Mathematics

English Maths Text

Matematik

Matematiğe karşı öğrencilerimizin olumlu tutumlar geliştirmeleri ve matematik dilini de etkin şekilde anlamlandırabilecekleri, öğrendiklerini farklı alanlara yansıtmalarına yönelik örneklerle derslerimizin içeriğini zengişleştiriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin araştırma yapma, bilgi üretme ve  bu bilgilerini  kullanmalarını kolaylaştırmaya  yönelik çalışmalarla da onları destekliyoruz.

ğrencilerimizin Matematik dersinin  günlük hayatla olan bağlarını anlamaları için öğrencilerle çeşitli günlük yaşam örneklerinden oluşan projeler ve etkinlikler desteğiyle derslerimizi anlatmaya özen gösteriyoruz. Derslere öğrencilerin etkin bir şekilde katılmaları da ana hedeflerimizin başında yer alıyor.

Öğrencilerimizin aynı zamanda kendilerini rahatlıkla ifade ederek sorular da üretebilecekleri biçimde derse katılıp  farklı bakış açlarına sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Matematik dersinde, Matematiksel beceriler olan, problem çözme, akıl yürütme, matematiksel modelleme ve matematik dilini kullanarak eğitim verilmektedir. Araç- gereçlerin ve uygun görsel materyallerin eğitim esnasında kullanılmasına önem ve özen gösterilmektedir.


 

webdamlaa
Damla

Science

The Science programme is based on the National Education Curriculum. Our goal is to develop the student’s Science literacy, to help them grow as individuals. We believe that the information they learned through the study of Science will become meaningful when they can apply it in a range of practical ways to their daily lives. Helping our students develop life skills are very important to the school’s vision. Critical thinking and creative active participation in Science lessons helps students to become entrepreneurs. The development of proper decision-making skills and teamwork contributes to their ability to communicate effectively. We are therefore committed to student-centered Science classes so that the greatest opportunity to explore and develop their learning through ownership of the process. This allows for a high level of motivation and sense of responsibility towards their work. Our hope is that students, who graduate from our school, have a well developed scientific perspective; value the use of science in life skills and its application to develop individuals.

Fen

Okulumuzda fen bilimleri dersi, Milli Eğitim müfredatına dayalı olarak işlenmektedir. Fen bilimleri derslerinde temel amacımız öğrencilerimizin fen okuryazarı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Derslerimizde öğrendikleri bilimsel bilgileri günlük yaşamlarında kullanabildikleri zaman öğrendikleri herşeyin anlamlı hale geleceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında öğrencilerimizin yaşam becerilerine sahip olması bizim için çok önemlidir. Fen bilimleri derslerine öğrencilerin aktif olarak katılması onların eleştirel ve yaratıcı düşünebilmelerine, girişimci olmalarına, doğru karar verme becerilerinin gelişmesine, etkili iletişim kurmalarına ve takım çalışması yapabilme becerilerine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrenciyi merkeze alarak işlenen fen bilimleri dersleri onların derse karşı olumlu tutuma sahip olmalarına, motivasyonlarının yüksek olmasına ve öz sorumluluk duygularının gelişmesine olanak tanımaktadır. Umuyoruz ki okulumuzdan mezun olan öğrenciler fen okuryazarı, yaşam becerileri gelişmiş ve bilimsel bakış açısına sahip bireyler olsunlar.


 

Angelique's Photo
Angelique

French

The French course is 2 lessons a week.

In the small classes, we offer an introduction to the French language, with songs, games and basic communication skills.

In the upper classes, we are working with books and methods aiming towards the DELF evaluation (Diplome d’Etude en Langue Française – certificate in French language studies = the french equivalent of the TOEFL). The students are developing listening, reading, speaking and writting skills as well as learning about grammar, vocabulary and cultural facts.

French


 

Serah
Serah

German

German


 

tim
Tim
Mehmet
Mehmet

Humanities

The ICCA Humanities program, based on the Cambridge curriculum, promotes academic rigor in the disciplines of History and Geography. ICCA offers a flexible Humanities curriculum framework that promotes creativity and catering to individualized styles of learning, across a range of delivery mediums to cater for the ESL learner. It emphasizes thinking skills as well as inquiry-based learning within a collaborative framework.  Student progress is measured against a variety of assessment models based on international benchmarks and progression points. The curriculum presents a global focus, while promoting cultural sensitivity and prepares students for Middle School and High School Cambridge higher learning programs.

Sosyal Bilgiler

Özel Palmiye Ortaokulunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Müfredatına göre işlenen Sosyal Bilgiler dersimizde öğrencilerimize belirlenen amaçlara uygun olarak “ Demokratik, Hak ve Sorumluluklarını bilen,Vatanına Milletine faydalı bir dünya vatandaşı yetiştirmek’’ ilkelerini etraflıca açıklayan dersler verilmektedir.

Öğrencilerimizin başarılarını en yüksek seviyeye çıkarabilmek ve başarılarının devamını sağlamak, ayrıca öğrenmenin daha kalıcı ve kolay olabilmesi açısından derslerimizde farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak eğitim vermekteyiz. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin sınavlara hazır bir şekilde girebilmelerini sağlamak için sınava yönelik çalışmalarımızı düzenli bir şekilde yılın her döneminde sürdürmekteyiz.

Okul olarak amacımız Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerimizin kendi yetenek ve becerilerini ortaya koyabilmeleri ve okulumuzu bitirdikleri zaman Sosyal Bilgiler dersinin amacı doğrultusunda, bilgi sahibi, eğitimli bireyler olmasını sağlamaktır.


 

paul
Paul
Ayşegül
Ayşegül

ICT

In ICT we follow the Cambridge Syllabus. Children learn skills needed to be able to function in today’s modern world. We learn not just Microsoft products, but also experience and understand the logical methodical thinking that is used in many subjects/industries of the world.

ICT

ICT derslerinde Cambridge Müfredatını uyguluyoru. Çocuklar günümüz dünyasının ihtiyeıçlarına göre destek alıyorlar. Sadece Microsoft ürünlerini değil, aynı zamanda dünya tarafınden kabul görmüş diğer firmalara ait ürünleri de inceliyor ve fikir edinmelerine yardımcı oluyoruz.


 

RE - Missing
RE

RE

RE


 

gulay
Gülay
melis
Melis

Art 
In art lessons, we encourage students to work carefully, and pay great attention to detail. We learn many different techniques and use a wide range of media and materials. We also work on developing hand-eye coordination and other important skills. 
 
Design and Technology
 
In design and technology, we undertake difficult projects, develop critical thinking and problem solving skills and also work with a wide range of media and materials, including recycled plastic, paper, card and glass.

Art


 

Aslı
Aslı

Music

In Secondary School Music lessons we continue to develop the skills learnt in Primary classes - the ability to use voices correctly – to sing in tune and with feeling. We also use age-appropriate voice exercises and students should be able to use their voices effectively when saying or singing these. All students are given the opportunity to play different instruments and use percussion instruments to accompany songs and music. Secondary students continue using instruments and also develop their ability to read and write music.

Müzik

Müzik dersi için öncelikli amacımız, öğrencilerimizde müziği yaşam biçimi haline getirmektir. Farklı türde ve dilde birçok müziği yorumlama, enstrumanları ve başlıca müzisyenleri tanıma, nota okuma, Orff eğitimi ve beden perküsyonu ile ritim becerisi kazanmalarını sağlamaktır.


 

ogun
Ogün

Sport

Beden Eğitimi Dersi Web Bilgisi

Her öğrencinin temel spor becerilerini geliştirerek fiziksel gelişimlerini sağlamak ,sporu hayatlarının her döneminde yaparak sağlıklı ve disiplinli bir birey olmaları içinyardımcı olmak.

Her öğrencinin vücut tipi ve isteklerine göre bir spor branşında iyi bir sporcu olmaları için yol göstermek, sporun en önemli kurallarından biri olan kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak .