ICCA 1994’te kurulmuş ve 3 ile 14 yaş arası çocuklar için iyi temellendirilmiş İngilizce ve Türkçe olarak başarılı bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir. İki kreş de İl Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na kayıtlıdır.İlkokul ve Ortaokul ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır.

ICCA’de Dil Öğrenimi

ICCA ,tüm yaşlardaki çocuklara İngilizceyi ikinci dil olarak başarılı bir şekilde öğrettiği için iyi bir itibara sahiptir. Öğrenciler akıcı İngilizcesi olan öğretmenler tarafından; şarkı söyleme,rol yapma,drama,model yapma,hikaye kitapları yazma ve günlük konuların çalışmaları gibi aktivitelerle İngilizce öğrenmektedirler. Çocuklar konuşmanın tonlamasına, ritmine ve dile olan kulak aşinalıklarını geliştirmelerine yardım etmek ve güvenlerini sağlayabilmek adına İngilizce sözel olarak derslere katılmaları için cesaretlendirilirler.
Anadili İngilizce olan ve olmayan çocukların kelime bilgileri, yazma, okuma ve hikaye dinleme becerileri etkinlikleriyle ilerletilmektedir. Çocuklar aktif olarak sözel becerilerini kullanmak üzere yüreklendirilirler.
Küçük yaştaki çocuklar ikinci veya üçüncü dili konuşmaya başladıklarında daha az zorlanacaklardır. Öğrencilerin sahip olduğu olumlu tutum ve bizim yüksek standartaki öğretmen beklentimizle her çocuk İngilizce’yi öğrenebilir düşüncesindeyim. ICCA’ da her çocuk İngilizce ve Türkçe en iyi şekilde öğrenirken diğer dilleri de öğrenme ve ilerletme imkanına sahiptir.