In Class 4 children further continue their personal development and independent responsibility of their learning. We relish the multicultural viewpoints of our backgrounds and encourage children to have a worldly view on many aspects. 

4. Sınıf öğrencilerimiz kisisel gelişmleri bağımsız çalışmaları adına sorumluluk almayi öğreniyorlar. Birlik olma ve farklı düşüncelere saygı duymayı icinde bulunduklerı habitat ta doğal ve isteleli olarak geliştiriyorlar. Birbirlerini saygılı ve her türlü dünya görüşüne açık bir ortamda öğrenmeyi öğrenmenin keyfini yaşuyorlar. En iyi öğrenme yolu eğlenerek öğrenmektir. Buyüzden derslerimiz öğrenci merkezli ve eğlenceli öğretici aktivitelerle doludur. Ayrica öğrencileri miz ortaokul için de gerekli hazırlıkları yapmaktadır.


 

Serah - German
Serah - German

Languages

German is taught to students from Grades 1 to Grade 8, groups who have achieved a certain level of English literacy.

German is taught to small groups and individuals according to their needs.
We offer courses at all achievement levels in each grade.
Children will read a range of information, practice situational conversation and learn about the culture of the German language being taught. | News and Events | Activities - Annual Cale
Building on prior knowledge, the students are challenged and supported to develop their German listening, speaking, reading and writing skills.
Our Primary students learn together in small class sizes, they are given the opportunity to experience varies social activities such as group work, working in pairs as well as benefiting from diverse teaching methods including weekly schedules, rotation work and open learning.

In the higher age and ability groups, when students begin to use German as an academic language, written assignments and grammar become increasingly more important. In this program students of upper grade begin at a more advnced level than the beginners’ level. The aim is to develop their existing German knowledge and to improve their reading, understanding, listening and speaking skills.
Exposing children to languages other than their mother tongue provides insight into and an appreciation of other cultures, as well as an awareness of other perspectives.


 

Paul
Paul
Ayşegül
Ayşegül

ICT

In primary, children are given the opportunity to begin learning basic ICT skills. They investigate and learn skills in methodical logical problem solving as well as traditional IT skills with Desktop Publishing etc. The skills learnt in this subject are transferable to many walks of life and other subjects within school.

ICT

İlköğretim bölümümüzde, çocuklara temel bigisayar kavramları öğrenmeye başlamaları için fırsatlar verilir.Çocuklar method geliştirici mantıksal probleri çözmeyi  öğrendikleri gibi bunun yanı sıra geleneksel bilgisayar kavramları, masaüstü publisher gibi yeteneklerinide geliştirirler. Okuldaki diğer dersler gibi bu  dersteki  yetenekler çocukların yaşamlarının birçok yerinde uygulayabilecekleri şekide öğretilir.


 

Gulay
Gulay

ART 
In art lessons, we encourage students to work carefully, and pay great attention to detail. We learn many different techniques and use a wide range of media and materials. We also work on developing hand-eye coordination and other important skills. 
 
DESIGN AND TECHNOLOGY 
In design and technology, we undertake difficult projects, develop critical thinking and problem solving skills and also work with a wide range of media and materials, including recycled plastic, paper, card and glass.

GÖRSEL SANATLAR

 
Görsel sanatlar dersinde öğrenciye güzellik kavramının kazandırılması, algı birikimi, el-göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması, bu amaçla çeşitli tekniklerin bilinçli bir rehberlikle uygulatılması amaçlanır.
 
TEKNOLOJI VE TASARIM
 
Kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, Çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, sorgulayan, Girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Aslı
Aslı

Music

The most essential skill that we develop in our Primary School Music lessons is the ability to use voices correctly – to sing in tune and with feeling. We also use age-appropriate voice exercises – such as tongue-twisters or lullabies and students should be able to use their voices effectively when saying or singing these. All students are given the opportunity to play different instruments and use percussion instruments to accompany songs and music.

Muzik

Öğrencilerimiz için müzik derslerinde öncelikle sesini doğru ve etkili kullanabilme, yaşlarına uygun tekerleme, ninni ve şarkıları doğru söylebilme, temel müzik öğelerine giriş, Orff eğitimi ve beden perküsyonu ile ritim  becerisi kazanmalarını hedefleriz. 


 

Ogün
Ogün

Sport