turkan
Türkan
Devlet

During our day we learn through play, exploring and discovering from all the learning areas in and around our classroom. Our prime areas are personal, social, emotional and physical development, communication and language. Our specific areas are numeracy, literacy, understanding the world, expressive art and design. Our lessons and activities are always engaging and fun as they are creatively topic based. These topics are always introduced through a new story each week. Reading is a very important part of the early years curriculum, so we spend a lot of time enjoying listening to and joining in with a variety of stories. A strong grasp of phonics helps us to become independent readers. Following the Jolly Phonics scheme enables us to read and write all the letter sounds. Our main objective is to have confident, independent and organised children. Above all, our aim is for your child to be happy in his/her first years at school.

Gün boyunca oyun yoluyla, öğrenme alanlarını araştırarak ve keşfederek öğreniyoruz. Temel alanlarımız, Kişisel, Sosyal, Duygusal, Fiziksel, ve İletişim ve Dil gelişimleridir. Özel alanlarımız ise Matemetik, İngilizce, dünyayı tanıma ve Sanat dersleridir. Derslerimiz ve aktivitelerimiz yaratıcı konu bazlı olduğu gibi herzaman eğlenceli ve bağlayıcıdır. Bu konular herzaman her hafta başka yeni bir hikaye aracılığıyla tanıtılırlar. Kitap okumanın Okul Öncesi müfredatında rolü çok büyüktür, bu yüzden dinleyerek ve katılım göstererek çok çeşitli hikayelere zaman ayırmaktan keyif alıyoruz. Yoğun ses ve harf öğrenme bizim bağımsız okumaya başlamamıza yardımcı oluyor. Jolly Phonics şemasını takip edip, çabuk okumayı ve yazmayı amaçlıyor ve sesleri tanıyarak öğreniyoruz. Asıl amacımız okul hayatında kendine güvenen, bağımsız, iradeli çocuklar yetiştirmektir. Bunların yanı sıra, çocuğunuzun okul hayatlarındaki ilk senelerinde mutlu olmalarıdır. Biz kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, olabildikleri kadar bağımsız birer birey olmalarını hedefliyoruz.

mehtap
Mehtap

We are providing activities that develops the child's mother tongue, abstract thinking and problem solving skills, such as reading stories, rhymes, poems and riddles.
Our art activities will develop the children's creativity and imagination.
We create an enviroment which means children can work on their fine motor skills, in preparation for writing. 

Çocukların anadilini doğru öğrenip,kullanma becerilerini,soyut düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaktayız. Bu etkinlikler hikaye okuma,tekerleme,parmak oyunu,şiir ve bilmece gibi etkinliklerdir.

Sanat eğitiminde çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun çalışmalar yaparak çocuğun el becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve hayal güçleri gelişmektedir.

Okuma yazma çalışmalarımızda çocuklara yazmayı öğretmek yerine okumayı kolayca öğrenebileceği, anlama kavrama ve el becerilerini geliştirme isteği oluşturmayı hedeflediğimiz etkinlikleri yapmaktayız.