Canan

In the Reception Class we follow the English Early Years Foundation Stage Curriculum which is organised into six areas of learning. These are: Personal, Social and Emotional Development, Communication, Language and Literacy, Problem Solving, Reasoning and Numeracy, Knowledge and Understanding of the World, Physical Development and Creative development.

In my classroom I provide opportunities for child initiated activities and ensure that the children rotate between directed and free choice activities. My aim is to create a balance between play, directed activities and more formal work.

We use the Jolly Phonics Letter Sound programme to support children in developing the skills to read and write. In Reception Class they will learn single letter sounds, how to blend sound together and to read short words. This input will prepare the children to become fluent readers and to write independently in Year 1.

Sınıfımızda öğrenmeyi İngiliz müfredatına uygun olarak altı bölümden oluşturmaktayız. Bunlar: Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim, İletişim, Dil ve Okuma-Yazma, Problem Çözme, Aritmetik, Dünya Bilgisi, Fiziksel ve Yaratıcı Gelişim.

Ben sınıfımdaki etkinliklerde çocukların özgür ifadelerini kullanarak seçimler yapması ve çalışmaları için onları teşvik ederim. Amacım oyun zamanı ve çalışma zamanı arasındaki dengeyi kurarak devam edebilmektir.

Biz okuma ve yazma çalışmalarımızda Jolly Phonics Letter Sound programını uygulamaktayız. Sınıfımızda harfleri, sesleri, sesler arası uyumları, kısa kelimeleri okumayı öğreniyoruz. Çocukların akıcı bir şekilde okuma ve yazmaları için bu bir yıl onları hazırlayacaktır.

Aslı Picture
Aslı

I give Turkish lessons to each age group.

In the 4-5 year age group the children are learning to write and read some letters, working with different shapes and basic maths exercises.

Children are learning to work independently and build up their self confidence.

Türkçe derslerine giriyorum. 4-5 yaş grubunda harfleri okuma-yazma, kavramlar, şekiller, matematikle ilgili çalışmalar ve kendilerini rahat ifade edebilecek ve öz güvenlerini yükseltecek aktiviteler yapıyorum.